Hotfix strasssteine 4

Cim Italy - Strass Termoadesivi
Cim Italy - Strass Termoadesivi